a
Anqi Sheng
Ao
Ao Guang
Ao Qin
Ao Run
Ao Shun
b
Bai Gu Jing
Bai Hu
Bai Ze
Baosheng Dadi
Bi Gan
c
Cai Mao
Cai Shen
Cangjie
Cao Cao
Cao Guojiu
Chang'e
Chiyou
d
Da Yu
Daji
Daode Tianzun
Dian Mu
Dìhuáng
Dong Zhuo
e
Erlang Shen
f
Fangfeng
Fei Lian
Feng Bo
Feng Huang
Fu Xin
Fuxi
g
Gong Gong
Guan Yu
Guanyin
h
Han Xiang Zi
He Xiangu
Houji
Houyi
Huang Di
Huanglong
Huli Jing
j
Ji Gong
Jiang Shi
Jiang Ziya
Jiaolong
Jingwei
Jiutou Zhiji Jing
k
Kua Fu
Kui Xing
l
Lan Caihe
Laozi
Lei Gong
Lingbao Tianzun
Liu Bei
Longma
Lu Bu
Lu Dongbin
Lu Xin
m
Mazu
n
Nezha
Niumowang
Nuwa
p
Pangu
Pipa Jing
Pixiu
q
Qianli Yan
Qilin
Qin Qiong
Qinglong
r
Rénhuáng
s
Shangdi
Sha Wujing
Shennong
Shou Xin
Shunfeng Er
Suiren
Sun Quan
Sun Wukong
t
Tiangou
Tianhuáng
Tieguai Li
Tu Di Gong
Tu Di Po
w
Wang Yun
Wen Chung
Wen Zhong
Wenchang
x
Xi Wang Mu
Xiangliu
Xiezhi
Xuan Wu
Xuanzang
y
Yinglong
Yù Huáng
Yu Shi
Yuanshi Tianzun
Yuchi Gong
Yue Lao
Yulong
z
Zao Jun
Zhang Daoling
Zhang Fei
Zhang Guo Lao
Zhang Xian
Zhong Kui
Zhongli Quan
Zhou Wang
Zhou Wen Wang
Zhou Wu Wang
Zhu Bajie
Zhu Que
Zhulong
Zhurong